Dr hab. Piotr Mazur

doktor habilitowany nauk humanistycznych,
pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Wprowadzenie

Witam na mojej prywatnej stronie.
Zapraszam do lektury na temat swojej pracy i realizowanych projektów.
Zainteresowanych współpracą – zapraszam do kontaktu!

Pozdrawiam

O mnie

Wykształcenie

2008 – Katolicki Uniwersytet v Ružomberku – doktor habilitowany nauk humanistycznych

2003 – Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

1996 – Katolicki Uniwersytet Lubelski – magisterium

Przebieg pracy zawodowej

od 2007 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

2011-2018 – Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

2009-2011 – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie

2008-2009 – Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach

2005-2007 – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Biłgoraju

2004-2005 – nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

2004-2008 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

1996-2003 – nauczyciel w szkołach podstawowych

Pełnione funkcje

od 2018 redaktor naczelny „Modern Social Science Journal – Theory and Good Practice”

od 2016 redaktor tematyczny „Scientia”

od 2010 redaktor naczelny „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy”

w latach 2008-2019 kierownik Katedry Pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

w latach 2011-2013 dziekan Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach

w latach 2010-2011 rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie

w latach 2009-2010 przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie

Nagrody naukowe i odznaczenia

2016 – nagroda indywidualna II stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2012 – medal Rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

2011 – nagroda indywidualna II stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

2008 – nagroda indywidualna I stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Ekspert

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • ds. opracowania systemu walidacji i certyfikacji trenerów oświaty
 • zespołu pilotażowego wdrażania systemu ECVET
 • Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA)
 • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Członkostwo w instytucjach naukowych

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (od 2019)

Towarzystwo Historii Edukacji (od 2013)

Stowarzyszenie „Rocznik Chełmski” (od 2012 do 2017)

Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP (od 2009)

Chełmskie Towarzystwo Naukowe (od 2008)

Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2005)

Członkostwo w komitetach i radach naukowych czasopism

Członek rady redakcyjnej: International Journal of Advanced and Applied Sciences, Taiwan, Province of China (od 2020)

Członek rady redakcyjnej: Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraina (od 2019)

Członek rady redakcyjnej: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae” Katolíckej univerzity v Ružomberku, Słowacja (od 2019)

Członek rady redakcyjnej: „Педагогіка” Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraina (od 2016)

Członek rady redakcyjnej: „Педагогічний часопис ВолиніСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraina (od 2015)

Członek rady naukowej: „Вісник Харківської державної академії культури” – Харківськa державнa академія культури, Ukraina (od 2015)

Członek rady naukowej: „Педагогіка вищої та середньої школи”, Криворізький державний педагогічний університет, Ukraina (od 2013)

Członek rady naukowej: „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ukraina (od 2013)

Członek rady naukowej: „Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств” – Кемеровский государственный институт культуры, Rosja (od 2012)

Członek rady redakcyjnej: „Наукові запискиВінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Ukraina (od 2012)

Członek rady redakcyjnej: „Гуманітарний журнал” – Національна гірнича академія України, Дніпро, Ukraina (od 2011)

Członek rady naukowej: „Гірська школа Українських Карпат” – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Ukraina (od 2011)

Członek rady naukowej: „ОбріїІвано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Ukraina (od 2011)

Członek komitetu redakcyjnego: „Encyklopedia Chełma” (od 2009)

Członek rady naukowej: „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie” (2010)

Członek rady naukowej: „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok” – Katolícka univerzita v Ružomberku, Słowacja (2010)

Członek rady programowej: „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (2009-2011)

Członek rady programowej: „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” (2009-2011)

Zainteresowania naukowe

 • historia wychowania
 • pedagogika szkolna
 • aksjologia edukacji
 • edukacja zawodowa

Zainteresowania pozanaukowe

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu pedagogiki pastoralnej, edukacji szkolnej i historii wychowania. Jestem organizatorem konferencji naukowych i szkoleniowych dla kadry oświatowej. Angażuję się w realizację projektów związanych z rozwojem nowych technologii w edukacji oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Szkolenia

 • 4 people Ewa Tomczak – kurs online „Desing Thinking w edukacji” (2020)
 • Inspiracja Edukacji – kurs online „MALI RELEBELIANCI z zakresu nauczania filozofii, etyki i kreatywności metodą ΛΕΓΩ ΛΟΓΟΣ” (2020)
 • Clarivate Analytics – szkolenie e-learningowe „Tworzenie profile Publons i integracja z Web of Science” (2020)
 • Instytut Badań Edukacyjnych – szkolenie e-learningowe „Opisywanie kwalifikacji – przejrzystość dla jakości” (2020)
 • Collegium Wratislaviense – Program Rozwoju Przywództwa (2019)
 • Fundacja Młodej Nauki – Techniczne tworzenie kursów MOOC (2019)
 • ELSEVIER – certyfikat SciVal (2018)
 • UK SPOT LTD – kurs kwalifikacyjny „Trener kompetencji społecznych” (2017)
 • Instytut Badań Edukacyjnych – Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych (2017)
 • Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów – szkolenie kwalifikacyjne z mediacji (2017)
 • Instytut Badań Edukacyjnych – szkolenie e-learningowe pt. „Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym”(2017)
 • Clarivate Analytics – szkolenie e-learningowe „Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection” (2017)
 • Clarivate Analytics – szkolenie e-learningowe „Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection” (2017)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – szkolenie e-learningowe „Korupcja w biznesie” (2017)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – szkolenie e-learningowe „Społeczne skutki korupcji” (2017)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – szkolenie e-learningowe pt. „Korupcja w administracji publicznej” (2016)
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – certyfikat asystenta zarządzania jakością (2013)
 • Jednostka Certyfikująca Personel PersCert TÜV – Pełnomocnik jakości TÜV (2013)
 • Placówka Doskonalenia Nauczycieli „PRO FORMATIONE” w Warszawie – kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (2005)

Projekty

Projekty badawcze i edukacyjne:

Najważniejsze publikacje

Książki autorskie:

 Książki pod redakcją:

Artykuły indeksowane w Scopus:

 • O. Budnyk, P. Mazur, The Hierarchy of Values Among Young People from Schools in the Mountainous Regions (Comparative study on the example of Poland and Ukraine), “The New Educational Review” 2017 vol. 47, no. 1, s. 53-66.
 • P. Mazur, G. Mykhailyshyn, O. Budnyk, L. Serman, Promoting a healthy lifestyle among schoolchildren (comparative study between Poland and Ukraine), “Journal of Physical Education and Sport” 2018, 18 Supplement issue 2, p. 1161-1167.
 • P. Mazur, I. Rochovská, B. Kľačková, The Issue of Homeschooling in Poland, the Czech Republic and Slovakia from the Perspective of Parents of Homeschooled Children,“The New Educational Review” 2019 vol. 58, no. 4, s. 54-71.

Staże naukowe

Staż naukowy

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Levoča, Słowacja 2015)

PROGRAM ERASMUS MUNDUS

 • Specifics of forming the model of healthy life in the primary school children in Belarus, Erasmus Mundus Action 2 (Brześć, Białoruś 2015-2016)

PROGRAM ERASMUS+

 • LLP-ERASMUS+ 2015-2016 (ISM Prešov, Słowacja): 20-24.06.2016.
 • LLP-ERASMUS+ 2014-2015 (Levoča, Słowacja): 11-15.05.2015.
 • LLP-ERASMUS 2013-2014 (Levoča, Słowacja): 28.04.-5.05.2014.
 • LLP-ERASMUS 2013-2014 (ISM Prešov, Słowacja): 7-11.04.2014.
 • LLP-ERASMUS 2012-2013 (ISM Prešov, Słowacja): 22-26.04.2013.
 • LLP-ERASMUS 2012-2013 (ISM Prešov, Słowacja): 18-22.03.2013.
 • LLP-ERASMUS 2012-2013 (Levoča, Słowacja): 19-23.11.2012.
 • LLP-ERASMUS 2011-2012 (UP Prešov, Słowacja): 19-23.03.2012.
 • LLP-ERASMUS 2011-2012 (Levoča, Słowacja): 5-9.12.2011.
 • LLP-ERASMUS 2011-2012 (ISM Prešov, Słowacja): 21-25.11.2011.
 • LLP-ERASMUS 2010-2011 (ISM Prešov, Słowacja): 7-11.03.2011.
 • LLP-ERASMUS 2010-2011 (Ostravá, Czechy): 22-26.11.2010.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ostravá, Czechy): 10-14.05.2010.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ružomberok, Słowacja): 1-5.03.2010.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ružomberok, Słowacja): 28.09.-02.10.2009.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ružomberok, Słowacja): 24-30.11.2008.
 • LLP-ERASMUS+ 2017-2018 (Presov – 17-21.09.2018, Słowacja)

Visiting Professors :

2019

 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)
 • Inštitút Štefana Náhalku v Poprade (Słowacja)
 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)

2016

 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2015

 • Inštitút Štefana Náhalku v Poprade (Słowacja)

2014

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2013

 • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (Słowacja)
 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2012

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)
 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2011

 • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (Słowacja)
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Ukraina)

2010

 • Inštitút Štefana Náhalku v Poprade (Słowacja)
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)
 • Ostravská Univerzita v Ostravé (Czechy)

2009

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)

Konferencje

Profile

Bibliometria

Kontakt

Copyright © 2017 - Dr hab. Piotr Mazur. Created by PROcreators