Dr hab. Piotr Mazur

doktor habilitowany nauk humanistycznych,
pracownik dydaktyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Wprowadzenie

Witam na mojej prywatnej stronie.
Zapraszam do lektury na temat swojej pracy i realizowanych projektów.
Zainteresowanych współpracą – zapraszam do kontaktu!

Pozdrawiam

O mnie

Wykształcenie

 • Katolicki Uniwersytet w Ružomberku – doktor habilitowany nauk humanistycznych (2008)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2003)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski – magisterium (1996)

Przebieg pracy zawodowej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (od 2007)
 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (2011-2018)
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie (2009-2011)
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach (2008-2009)
 • dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Biłgoraju (2005-2007)
 • nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim (2004-2005)
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (2004-2008)
 • nauczyciel w szkołach podstawowych (1996-2003)

Pełnione funkcje

 • redaktor naczelny „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy” (od 2010)
 • redaktor tematyczny „Scientia” (od 2016)
 • redaktor naczelny „Modern Social Science Journal – Theory and Good Practice” (2018-2021)
 • kierownik Katedry Pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2008-2019)
 • dziekan Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach (2011-2013)
 • rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie (2009-2010)
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie (2009-2010)

Nagrody naukowe i odznaczenia

 • nagroda indywidualna II stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2016)
 • medal Rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (2012)
 • nagroda indywidualna II stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2011)
 • nagroda indywidualna I stopnia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2008)

Ekspert

 • specjalista i ekspert Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • ds. opracowania systemu walidacji i certyfikacji trenerów oświaty
 • zespołu pilotażowego wdrażania systemu ECVET
 • Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA)
 • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Członkostwo w instytucjach naukowych

Członkostwo w komitetach i radach naukowych czasopism

Zainteresowania naukowe

 • historia wychowania
 • pedagogika szkolna
 • aksjologia edukacji
 • edukacja zawodowa

Zainteresowania pozanaukowe

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu pedagogiki pastoralnej, edukacji szkolnej i historii wychowania. Jestem organizatorem konferencji naukowych i szkoleniowych dla kadry oświatowej. Angażuję się w realizację projektów związanych z rozwojem nowych technologii w edukacji oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Szkolenia

 • Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic – Studium Logoterapii (2023)
 • FOTC Academy – kurs Certified Educator Level 2 (2022)
 • FOTC Academy – kurs Certified Educator Level 1 (2021)
 • Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR – 1 stopień Akademii Trenerów Edukacji opartej na empatii i dialogu (2021)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie korupcji” (2021)
 • Instytut Edukacji Pozytywnej – certyfikat „Komunikacja bez przemocy – kurs podstawowy” (2021)
 • FRIS Style Myślenia – certyfikat trenera FRIS (2021)
 • Microsoft – Certyfikat Microsoft Innovative Educator Expert (2021)
 • Microsoft – Certyfikat Microsoft Innovative Educator Trainer Academy (2021)
 • Microsoft – Certyfikat Microsoft Innovative Educator (2020)
 • 4 people Ewa Tomczak – kurs online „Desing Thinking w edukacji” (2020)
 • Inspiracja Edukacji – kurs online „MALI RELEBELIANCI z zakresu nauczania filozofii, etyki i kreatywności metodą ΛΕΓΩ ΛΟΓΟΣ” (2020)
 • Clarivate Analytics – szkolenie e-learningowe „Tworzenie profile Publons i integracja z Web of Science” (2020)
 • Instytut Badań Edukacyjnych – szkolenie e-learningowe „Opisywanie kwalifikacji – przejrzystość dla jakości” (2020)
 • TOC dla Edukacji Polska – certyfikat „Trener myślenia krytycznego” (2020)
 • Collegium Wratislaviense – Program Rozwoju Przywództwa (2019)
 • Fundacja Młodej Nauki – Techniczne tworzenie kursów MOOC (2019)
 • Centrum Nauki Kopernik – Desing Thinking dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (2019)
 • ELSEVIER – Forum SciVal Polska (2018)
 • UK SPOT LTD – kurs kwalifikacyjny „Trener kompetencji społecznych” (2017)
 • Instytut Badań Edukacyjnych – Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych (2017)
 • Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów – szkolenie kwalifikacyjne z mediacji (2017)
 • Instytut Badań Edukacyjnych – szkolenie e-learningowe „Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym”(2017)
 • Instytut Badań Edukacyjnych – szkolenie e-learningowe „Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym” (2017)
 • Clarivate Analytics – szkolenie e-learningowe „Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection” (2017)
 • Clarivate Analytics – szkolenie e-learningowe „Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection” (2017)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – szkolenie e-learningowe „Korupcja w biznesie” (2017)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – szkolenie e-learningowe „Społeczne skutki korupcji” (2017)
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne – szkolenie e-learningowe „Korupcja w administracji publicznej” (2016)
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – certyfikat asystenta zarządzania jakością (2013)
 • Jednostka Certyfikująca Personel PersCert TÜV – Pełnomocnik jakości TÜV (2013)
 • Placówka Doskonalenia Nauczycieli „PRO FORMATIONE” – kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (2005)

Projekty

Najważniejsze publikacje

Książki autorskie:

Artykuły indeksowane w Scopus i Web of Science:

Staże naukowe

Staż naukowy

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Levoča, Słowacja 2015)

PROGRAM CEEPUS

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave (Słowacja, 2023)
 • Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja, 2023)

PROGRAM ERASMUS MUNDUS

 • Specifics of forming the model of healthy life in the primary school children in Belarus, Erasmus Mundus Action 2 (Brześć, Białoruś 2015-2016)

PROGRAM ERASMUS+

 • LLP-ERASMUS+ 2015-2016 (ISM Prešov, Słowacja): 20-24.06.2016.
 • LLP-ERASMUS+ 2014-2015 (Levoča, Słowacja): 11-15.05.2015.
 • LLP-ERASMUS 2013-2014 (Levoča, Słowacja): 28.04.-5.05.2014.
 • LLP-ERASMUS 2013-2014 (ISM Prešov, Słowacja): 7-11.04.2014.
 • LLP-ERASMUS 2012-2013 (ISM Prešov, Słowacja): 22-26.04.2013.
 • LLP-ERASMUS 2012-2013 (ISM Prešov, Słowacja): 18-22.03.2013.
 • LLP-ERASMUS 2012-2013 (Levoča, Słowacja): 19-23.11.2012.
 • LLP-ERASMUS 2011-2012 (UP Prešov, Słowacja): 19-23.03.2012.
 • LLP-ERASMUS 2011-2012 (Levoča, Słowacja): 5-9.12.2011.
 • LLP-ERASMUS 2011-2012 (ISM Prešov, Słowacja): 21-25.11.2011.
 • LLP-ERASMUS 2010-2011 (ISM Prešov, Słowacja): 7-11.03.2011.
 • LLP-ERASMUS 2010-2011 (Ostravá, Czechy): 22-26.11.2010.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ostravá, Czechy): 10-14.05.2010.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ružomberok, Słowacja): 1-5.03.2010.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ružomberok, Słowacja): 28.09.-02.10.2009.
 • LLP-ERASMUS 2008-2009 (Ružomberok, Słowacja): 24-30.11.2008.
 • LLP-ERASMUS+ 2017-2018 (Presov – 17-21.09.2018, Słowacja)

Visiting Professors :

2019

 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)
 • Inštitút Štefana Náhalku v Poprade (Słowacja)
 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)

2016

 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2015

 • Inštitút Štefana Náhalku v Poprade (Słowacja)

2014

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2013

 • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (Słowacja)
 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2012

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)
 • Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна (Białoruś)

2011

 • Inštitút Juraja Páleša v Levoči (Słowacja)
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (Ukraina)

2010

 • Inštitút Štefana Náhalku v Poprade (Słowacja)
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)
 • Ostravská Univerzita v Ostravé (Czechy)

2009

 • Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (Słowacja)

Konferencje

Profile

Bibliometria

Kontakt

Copyright © 2017 - Dr hab. Piotr Mazur. Created by PROcreators